Kommunalbestyrelsesmøde d. 16. februar 2023 2. del
16.02.2023, 19:45
Punkt 3: Medlemsforslag: Projekt for unge med overvægt "fortsat" Punkt 4: Magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2022 Punkt 5: Flytning af ukrainske elever til Hans Rømer Skolen Punkt 6: Sprogtrappen som lovpligtig sprogvurdering i 2 års alderen Punkt 7: Godkendelse af nye takster "OBS: punkt taget af dagsorden" Punkt 8: Godkendelse af forslag til kulturelle formål på Kjøllergaard Punkt 9: Anlægsbevilling til renovering af atletikstadion i Rønne Punkt 10: Anlægsregnskab, renovering af havnekontoret på Svaneke Havn Punkt 11: Anlægsregnskab, pædagogiske læringsmiljøer Paradisbakkeskolen Punkt 12: Anlægsregnskab, pædagogiske læringsmiljøer og madskole Punkt 13: Anlægsregnskab, pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen Punkt 14: Budgetvejledning og proces for budget 2024 Punkt 15: Bornholms Ældreråd - Vedtægtsændring Punkt 16: Orientering fra formanden
Punkt 3: Medlemsforslag: Projekt for unge med overvægt "fortsat" Punkt 4: Magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2022 Punkt 5: Flytning af ukrainske elever til Hans Rømer Skolen Punkt 6: Sprogtrappen som lovpligtig sprogvurdering i 2 års alderen Punkt 7: Godkendelse af nye takster "OBS: punkt taget af dagsorden" Punkt 8: Godkendelse af forslag til kulturelle formål på Kjøllergaard Punkt 9: Anlægsbevilling til renovering af atletikstadion i Rønne Punkt 10: Anlægsregnskab, renovering af havnekontoret på Svaneke Havn Punkt 11: Anlægsregnskab, pædagogiske læringsmiljøer Paradisbakkeskolen Punkt 12: Anlægsregnskab, pædagogiske læringsmiljøer og madskole Punkt 13: Anlægsregnskab, pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen Punkt 14: Budgetvejledning og proces for budget 2024 Punkt 15: Bornholms Ældreråd - Vedtægtsændring Punkt 16: Orientering fra formanden
Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. september 2. del
22.09.2022, 19:45
Punkt 2: Budget 2023, 1. behandling "fortsat" Punkt 3: Medlemsforslag om affald Punkt 4: Medlemsforslag om sletning af afsnit i spærretidsregler Punkt 5: Udpegning, CRT og Bornholms Museumsforening (punkt udskudt) Punkt 6: Regionskommunens engagement i et sundhedshus i Rønne Punkt 7: Status på De små børns Bornholm, august 2022 Punkt 8: Sprogvurdering i dagtilbud for børn fra Ukraine Punkt 9: Nyt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen Punkt 10: Interesse for velfærdsaftaler Punkt 11: Ansøgning fra Christiansø Punkt 12: Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet Punkt 13: Erhvervsfremmemidler til Nationalt Center for Grøn Energi Punkt 14: South Baltic programmet 2021-2027, orientering og udpegning Punkt 15: Tillægsbevilling, midtvejsregulering af tilskud m.m. for 2022 Punkt 16: Tillægsbevilling, lov- og cirkulæreprogram Punkt 17: Budget 2022, tillægsbevilling til højere lønudvikling Punkt 18: Budget 2022, tilpasning af bevillinger Punkt 19: Revisionsudbud 2023-2029 Punkt 20: Regnskab og budget for almene pleje- og handicapboliger Punkt 21: Etablering af nyt børnehus i Nordliv-projektet i Allinge Punkt 22: Høring, spildevandsplanen 2023–2027 Punkt 23: Godkendelse af ladeinfrastruktur til elbiler Punkt 24: Planlægning for højspændingsstation til Energiøen Punkt 25: Orientering om opmarcharealer på Rønne Havn Punkt 26: Anlægsbevillinger til legeplads i Børnehuset Svanereden Punkt 27: Anlægsbevillinger til selvejende haller 2022 Punkt 28: Anlægsbevilling til forundersøgelser i Helligpeder Havn Punkt 29: Mødeplan for Kommunalbestyrelsen 2023 Punkt 30: Orientering fra formanden