Kommunalbestyrelsesmøde 25. april 2. del
25.04.2024, 19:45
Punkt 8: Bat: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance "fortsat" Punkt 9: Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget Punkt 10: Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse Punkt 11: Anlægsregnskab for salg af Østre Skole, Rønne Punkt 12: Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset) Punkt 13: Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud Punkt 14: Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal Punkt 15: Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby Punkt 16: Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdæk ved Musikhuzet Punkt 17: Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten Punkt 18: Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen Punkt 19: Afgivelse af regnskab 2023 til revisionen Punkt 20: Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2024 Punkt 21: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2024 Punkt 22: Godkendelse af ændring i vedtægterne for Bornholms Teater Punkt 23: Udpegning af delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd Punkt 24: Udpegning af stedfortrædere til børn- og unge-udvalget Punkt 25: Orientering fra formanden
Punkt 8: Bat: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance "fortsat" Punkt 9: Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget Punkt 10: Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse Punkt 11: Anlægsregnskab for salg af Østre Skole, Rønne Punkt 12: Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset) Punkt 13: Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud Punkt 14: Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal Punkt 15: Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby Punkt 16: Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdæk ved Musikhuzet Punkt 17: Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten Punkt 18: Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen Punkt 19: Afgivelse af regnskab 2023 til revisionen Punkt 20: Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2024 Punkt 21: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2024 Punkt 22: Godkendelse af ændring i vedtægterne for Bornholms Teater Punkt 23: Udpegning af delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd Punkt 24: Udpegning af stedfortrædere til børn- og unge-udvalget Punkt 25: Orientering fra formanden