Kommunalbestyrelsesmøde 27. juni 2. del
27.06.2024, 19:45
Punkt 7: Orientering om regnskab 2023 og godkendelse af budget for 2025 for plejeboliger Punkt 8: Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring) Punkt 9: Afsættelse af midler til natopgaven Punkt 10: Tilpasning af kommunens budgetmodel til dagplejen med virkning pr. 1. januar 2025 Punkt 11: Søgetal til ungdomsuddannelserne 2024 Punkt 13: Bopælspligt - ændring af administrationsgrundlaget Punkt 14: Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling 2023 Punkt 15: EU's strukturfonde efter 2027 (høring) Punkt 16: Velfærdsalliance 2024-2028 Punkt 17: Helhedsplan for Nexø Punkt 18: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs Punkt 19: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - fase 3 Punkt 20: Bevilling til finansiering af forundersøgelser og anlægsarbejder i Helligpeder Havn Punkt 21: Anlægsbevilling til istandsættelse af klimaskærm – NaturBornholm Punkt 22: Anlægsbevilling til renovering af tag og kloak på Vestkajen 1B, Tejn Havn Punkt 23: Orientering fra formanden
Punkt 7: Orientering om regnskab 2023 og godkendelse af budget for 2025 for plejeboliger Punkt 8: Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring) Punkt 9: Afsættelse af midler til natopgaven Punkt 10: Tilpasning af kommunens budgetmodel til dagplejen med virkning pr. 1. januar 2025 Punkt 11: Søgetal til ungdomsuddannelserne 2024 Punkt 13: Bopælspligt - ændring af administrationsgrundlaget Punkt 14: Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling 2023 Punkt 15: EU's strukturfonde efter 2027 (høring) Punkt 16: Velfærdsalliance 2024-2028 Punkt 17: Helhedsplan for Nexø Punkt 18: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs Punkt 19: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - fase 3 Punkt 20: Bevilling til finansiering af forundersøgelser og anlægsarbejder i Helligpeder Havn Punkt 21: Anlægsbevilling til istandsættelse af klimaskærm – NaturBornholm Punkt 22: Anlægsbevilling til renovering af tag og kloak på Vestkajen 1B, Tejn Havn Punkt 23: Orientering fra formanden