Kommunalbestyrelsesmøde d. 8. oktober 2. del
09.10.2020, 03:15
Punkt 10 2. behandling af ændringsforslag til forretningsorden for Natur- og miljøudvalget Punkt 11 Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne Punkt 12 Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel Punkt 13 Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering Punkt 14 Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 Punkt 15 Deltagelse i tværkommunale samarbejder om klima, bæredygtighed mv. Punkt 16 Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion Punkt 17 Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018 Punkt 18 Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars Punkt 19 Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet Punkt 20 Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse Punkt 21 Anlægsbevilling, Bornholms Museumscenter i Rø Punkt 22 Anlægsbevilling , trafiksikkerhedsarbejder Punkt 23 Anlægsbevilling, kommunale havne Punkt 24 Kommunikationscentret
Punkt 10 2. behandling af ændringsforslag til forretningsorden for Natur- og miljøudvalget Punkt 11 Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne Punkt 12 Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel Punkt 13 Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering Punkt 14 Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 Punkt 15 Deltagelse i tværkommunale samarbejder om klima, bæredygtighed mv. Punkt 16 Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion Punkt 17 Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018 Punkt 18 Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars Punkt 19 Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet Punkt 20 Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse Punkt 21 Anlægsbevilling, Bornholms Museumscenter i Rø Punkt 22 Anlægsbevilling , trafiksikkerhedsarbejder Punkt 23 Anlægsbevilling, kommunale havne Punkt 24 Kommunikationscentret