Kommunalbestyrelsesmøde 30. maj 2. del
30.05.2024, 19:45
Punkt 4: Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring) "fortsat" Punkt 5: Igangsætning af planlægning for ny omlastestation til BOFA Punkt 6: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Fremtidens Ældrepleje Punkt 7: Frit valg priser for praktisk og personlig pleje pr. 1. juni 2024 Punkt 8: Ny organisering af undervisning til ukrainske elever under særlov Punkt 9: Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje – status Punkt 10: Merudgifter til kommunens økonomi- og personalesystemer Punkt 11: Anlægsbevilling til FGU Bornholm – Indretning af fleksible undervisningslokaler Punkt 12: Anlægsbevilling til selvejende haller 2024 Punkt 13: Udskiftning af HORESTAs repræsentant i BCBs bestyrelse Punkt 14: Orientering fra formanden
Punkt 4: Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring) "fortsat" Punkt 5: Igangsætning af planlægning for ny omlastestation til BOFA Punkt 6: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Fremtidens Ældrepleje Punkt 7: Frit valg priser for praktisk og personlig pleje pr. 1. juni 2024 Punkt 8: Ny organisering af undervisning til ukrainske elever under særlov Punkt 9: Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje – status Punkt 10: Merudgifter til kommunens økonomi- og personalesystemer Punkt 11: Anlægsbevilling til FGU Bornholm – Indretning af fleksible undervisningslokaler Punkt 12: Anlægsbevilling til selvejende haller 2024 Punkt 13: Udskiftning af HORESTAs repræsentant i BCBs bestyrelse Punkt 14: Orientering fra formanden