Kommunalbestyrelsesmøde 16. december 2021 2. del
16.12.2021, 19:45
Punkt 7: Strategi- og udviklingsplan for BAT "fortsat" Punkt 8: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 Punkt 9: Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter i 2021 Punkt 10: Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19 Punkt 11: Beslutning om overordnede mål i den økonomiske politik Punkt 12: Finansiering af to voksen-ordning i folkeskolen fra august til december 2022 Punkt 13: Opdatering af ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S Punkt 14: Opdatering af ejerstrategi for Rønne Havn A/S Punkt 15: Opdatering af ejerstrategi for Nexø Havn A/S Punkt 16: Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen Punkt 17: Ændring i BAT’s køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022 Punkt 18: Orientering om BAT's udbud af fire elbusser Punkt 19: Evaluering af Bornholms Udsatteråd 2018 til 2021 Punkt 20: Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021 Punkt 21: Bo42 ansøger om godkendelse af, at ABT18 fraviges i renoveringssagen for afdeling 56 Punkt 22: Orientering om Ankestyrelsens danmarkskort 2020 Punkt 23: Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn Punkt 24: Orientering fra formanden
Punkt 7: Strategi- og udviklingsplan for BAT "fortsat" Punkt 8: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 Punkt 9: Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter i 2021 Punkt 10: Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19 Punkt 11: Beslutning om overordnede mål i den økonomiske politik Punkt 12: Finansiering af to voksen-ordning i folkeskolen fra august til december 2022 Punkt 13: Opdatering af ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S Punkt 14: Opdatering af ejerstrategi for Rønne Havn A/S Punkt 15: Opdatering af ejerstrategi for Nexø Havn A/S Punkt 16: Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen Punkt 17: Ændring i BAT’s køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022 Punkt 18: Orientering om BAT's udbud af fire elbusser Punkt 19: Evaluering af Bornholms Udsatteråd 2018 til 2021 Punkt 20: Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021 Punkt 21: Bo42 ansøger om godkendelse af, at ABT18 fraviges i renoveringssagen for afdeling 56 Punkt 22: Orientering om Ankestyrelsens danmarkskort 2020 Punkt 23: Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn Punkt 24: Orientering fra formanden