Kommunalbestyrelsesmøde 27. juni 2. del
27.06.2022, 19:45
Punkt 8 til Punkt 42:
Punkt 8 Evaluering af Whistleblowerordning Punkt 9 Kvoteflygtninge 2023 Punkt 10 Etablering af Ungdomsmodtagelse på Bornholm Punkt 11 Opgørelse af antal forskellige medarbejdere hos borger Punkt 12 Revitalisering af Den Rehabiliterende Organisation Punkt 13 Orientering om etablering af nye sundhedsklynger Punkt 14 Revision af tildelingsmodel på folkeskoleområdet Punkt 15 Pulje til små klasser og små skolefritidsordninger Punkt 16 Høring af IT-strategi for folkeskolen 2022-2026 Punkt 17 Principbeslutning om NORDLIV-projektet Punkt 18 Kommunegaranti til ustøttede private andelsboliger Punkt 19 Bevillingsmæssige konsekvenser af at stoppe rådhusprojekt Punkt 20 BAT – Finansiering af digital betalingsplatform til BAT Punkt 21 Administrationsgrundlag, råden over vej til ladning af elbiler Punkt 22 Igangsætning af lokalplan for Grynebakken i Svaneke Punkt 23 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved Ypnasted Punkt 24 Lokalplan nr. 137 bortfald af krav om helårsanvendelse Punkt 25 Revideret byfornyelsesprogram for område i Aakirkeby Punkt 26 Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby Punkt 27 Revideret byfornyelsesprogram for område i Nexø Punkt 28 Anlægsbevillinger til Områdefornyelse Nexø Punkt 29 Anlægsbevilling til salg af restgrunde Punkt 30 Anlægsbevilling til salg af byggegrund, Strandgade 23, Hasle Punkt 31 Anlægsbevilling til salg af grundareal, Sydhavnsvej, Rønne Punkt 32 Anlægsbevilling til salg af Østre Skole, Rønne Punkt 33 Anlægsbevilling til salg af udlejningsejendom i Pedersker Punkt 34 Etablering af midlertidigt børnehus på Østre Skole Punkt 35 Godkendelse af budget 2023 plejeboliger på Nørremøllecentret Punkt 36 Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. maj 2022 Punkt 37 Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2022 Punkt 38 Revisionsberetning, årsregnskabet 2021 Punkt 39 Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR) Punkt 40 Ændring af medlemmer i to udvalg Punkt 41 Ændring i sammensætning af Handicaprådet Punkt 42 Orientering fra formanden