Kommunalbestyrelsesmøde 25. november 2021 2. del
25.11.2021, 19:45
Punkt 7: Indgivelse af høringssvar til landsplandirektiv for sommerhuse Punkt 8: Udnyttelse af udviklingsområder i kystnærhedszonen Punkt 9: Godkendelse af planforslag for trætophytter i Rutsker Højlyng Punkt 10: Godkendelse af planforslag for en udvidelse af Vibegårdscentret Punkt 11: Igangsætning af planlægning for kulturelle formål på Kjøllergaard Punkt 12: Beretning for Integrationsrådet i valgperioden 2018-2021 Punkt 13: Udmøntning af statslige midler til opnormering i de kommunale børnehuse i 2022 Punkt 14: Indkøb af flere elcykler og en kabinescooter til hjemmeplejen Punkt 15: Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger på Bornholm, spor 1 Punkt 16: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3 Punkt 17: Anlægsbevilling til ændring af forløbet af kyststien på Sydbornholm Punkt 18: Anlægsbevilling til salg af grundareal - Gryneparken, Svaneke Punkt 19: Ændring i BAT's køreplan for rute 10 Punkt 20: Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune Punkt 21: Boligorganisationen Lejerbo Bornholm - vedtægtsændringer Punkt 22: Orientering fra formanden
Punkt 7: Indgivelse af høringssvar til landsplandirektiv for sommerhuse Punkt 8: Udnyttelse af udviklingsområder i kystnærhedszonen Punkt 9: Godkendelse af planforslag for trætophytter i Rutsker Højlyng Punkt 10: Godkendelse af planforslag for en udvidelse af Vibegårdscentret Punkt 11: Igangsætning af planlægning for kulturelle formål på Kjøllergaard Punkt 12: Beretning for Integrationsrådet i valgperioden 2018-2021 Punkt 13: Udmøntning af statslige midler til opnormering i de kommunale børnehuse i 2022 Punkt 14: Indkøb af flere elcykler og en kabinescooter til hjemmeplejen Punkt 15: Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger på Bornholm, spor 1 Punkt 16: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3 Punkt 17: Anlægsbevilling til ændring af forløbet af kyststien på Sydbornholm Punkt 18: Anlægsbevilling til salg af grundareal - Gryneparken, Svaneke Punkt 19: Ændring i BAT's køreplan for rute 10 Punkt 20: Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune Punkt 21: Boligorganisationen Lejerbo Bornholm - vedtægtsændringer Punkt 22: Orientering fra formanden